Remont ul. Mickiewicza w Jastrzębiu ruszy już niedługo

Must read

„Tędy nie da się jeździć” – alarmują mieszkańcy Jastrzębia i kierowcy, którzy pokonują ulicę Mickiewicza. I trudno się z nimi nie zgodzić, patrząc na drogę wiodącą przez tę miejscowość. W sformułowaniu „pokonują” jest wiele prawdy, gdyż przejazd nią to momentami pokonanie prawdziwej drogi przez mękę. Droga została zdewastowana przez nadmierny i ponadnormatywny ruch, który od półtora roku odbywał się przez nią, ze względu na wyznaczony tutaj objazd dla budowanej drogi wojewódzkiej, a także zamkniętego przez parę miesięcy mostu w Poraju. Pomimo doraźnych jej napraw przez Gminę, dzieła zniszczenia dopełniły zimowe mrozy. Urząd Gminy właśnie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy cząstkowego remontu drogi, po jego rozstrzygnięciu zostanie naprawiona.

Ulica Mickiewicza, to jedna z głównych arterii komunikacyjnych Gminy Poraj. Codziennie przejeżdża tędy rzesza kierowców, spośród których wielu wyrusza w kierunku drogi krajowej trasy DK1. Wybudowana została ok. 40 lat temu, na podbudowie nieprzystosowanej do obecnego natężenia ruchu drogowego, gdyż pomimo, że doskonale przez wiele lat służyła mieszkańcom Jastrzębia jako droga lokalna, nie była przystosowana do pełnienia roli jednej z głównych dróg w gminie. Z roku na rok jej stan się pogarszał. Gmina Poraj szukała środków na realizację jej przebudowy, niwelując w międzyczasie powstałe ubytki w nawierzchni. Status tego gminnego duktu uległ znaczącej zmianie, gdy zwiększył się ruch komunikacyjny, powstała w pobliżu strefa aktywności gospodarczej, znaczące w regionie gospodarstwo agroturystyczne, a sama droga stała się bardzo popularną i uczęszczaną przelotówką do trasy krajowej. Prawdziwego dzieła zniszczenia dopełniły objazdy, które zostały wytyczone ulicą Mickiewicza, na czas modernizacji drogi wojewódzkiej, a ostatnio również na okres całkowitej i kompleksowej przebudowy drogi powiatowej wraz z mostem na ul. Jastrzębskiej w Poraju, która zakończyła się w grudniu ub.r. Ten nadmierny ruch spowodował znaczące obciążenie dla nawierzchni. W dziele zniszczenia jej nawierzchni swoją niebagatelną rolę odegrały niskie temperatury, które w zimą nawiedziły znaczną część naszego kontynentu, w połączeniu z nadmiarem śniegu i deszczu. Obok drogi biegnie rów odwadniający, który na skutek częściowego osunięcia się podłoża stał się częściowo zapadnięty. Droga odcinkami przypomina szwajcarski ser. Jest dziura na dziurze, miejscami nie da się jeździć szybciej, jak 10-20 km/h. Sami mieszkańcy mówią: „Ta droga nie wytrzymuje takiego obciążenia. Ona była budowana dla ruchu lokalnego, a nie dla tylu aut i tirów” – mówi jeden z mieszkańców ulicy.

Jak informuje wójt Katarzyna Kaźmierczak, która w pełni zgadza się z mieszkańcami: „Gmina przystępuje do gruntownej naprawy drogi. Obecnie realizowane są procedury przewidziane ustawą o zamówieniach publicznych. Został już ogłoszony przetarg, a po ich zakończeniu, wyłoniony w przetargu wykonawca przystąpi do prac modernizacyjnych”.

O przebudowę drogi wielokrotnie monitowali radni Sylwester Sawicki i Waldemar Sitek oraz sołtys Dorota Sawicka.

Droga zostanie wyremontowana na blisko kilometrowym odcinku, metodą masy na gorąco, od skrzyżowania z ul. 19 Stycznia do skrzyżowania ul. Kopalnianej z ul. Osińską. Termin składania ofert upływa 17 czerwca br. 

Władze Gminy nie kryją swojego optymizmu, i liczą uda się to przeprowadzić w miarę szybko, bez zbędnej zwłoki, tak by skutecznie móc rozwiązać problem mieszkańców Jastrzębia i wszystkich przejezdnych. Do momentu wykonania niezbędnych prac wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: UG Poraj

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły