Myszkowski radny Pan Tomasz Załęcki stara się o nadanie nazwy rondu znajdującemu się przy Alei Wolności, a leżącemu na pograniczu Myszkowa i Gminy Koziegłowy

Radny Załęcki stara się by rondo zlokalizowane przy krzyżujących się – Alei Wolności i DW 791 nosiło nazwę Ronda Wolności. Ponieważ miejsce to jest zlokalizowane już na terenie Gminy Koziegłowy, zwrócił się na początku marca 2021 roku z wnioskiem ( przedstawiamy go poniżej ) do władz Gminy Koziegłowy ( burmistrza i rady gminy ) o podjęcie stosownych działań.

Sprawa nabrała ciągu dalszego w drugiej połowie marca 2021 rok, gdyż Rada Miasta i Gminy Koziegłowy przystąpiła do procedowania wniosku. Rada sołecka Postępu nie wniosła uwag do wniosku pana Załęckiego i zaopiniowała go pozytywnie.

Teraz sprawa leży w gestii Województwa Śląskiego jako właściciela nieruchomości. Jeśli wyrazi zgodę na nadanie nazwy, dotąd anonimowemu rondu – będziemy mieć w regionie myszkowskim ” Rondo Wolności”

Sprawę będziemy monitorować i jak tylko zapadną w tej kwestii kolejne decyzje, oczywiście Państwa o nich informujemy.