Rusza nabór wniosków dla projektów na rzecz poprawy jakości powietrza na Śląsku!

47

Od 29 marca do 28 maja czekamy na wnioski o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w województwie śląskim. Projekty zostaną ocenione w, ogłoszonym 26 lutego, konkursie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 29 marca do 28 maja prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. To już szósty i zarazem ostatni konkurs w poddziałaniu 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegóły i niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie WFOŚiGW w Katowicach

Ostatnie konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, pomimo towarzyszącej sytuacji epidemicznej. Efektem realizacji wspieranych projektów w obszarze poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jest nie tylko poprawa jakości powietrza na Śląsku, ale również mniejsze rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców! Poddziałanie 1.7.1 POIiŚ to również jedno z przedsięwzięć na rzecz walki ze smogiem w ramach Programu dla Śląska, jednego z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zdjęcie: rotekirsche20 z Pixabay