Śląsk: Nabór do Krajowej Administracji Skarbowej

0
133

·        Przedłużony nabór dla kandydatów na funkcjonariuszy  do śląskiej Służby Celno-Skarbowej.

·        Zainteresowani mogą składać dokumenty do 31 sierpnia 2021 roku.

·        Zostań funkcjonariuszem śląskiej KAS .

Służba w KAS to stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Funkcjonariusze śląskiej KAS pełnią służbę na terenie całego województwa śląskiego – o tym gdzie dokładnie będą pracować nowoprzyjęci funkcjonariusze zdecyduje dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Mundurowi zajmują się nie tylko kontrolą celną towarów, ale również zwalczaniem przestępczości podatkowej oraz celnej, zwalczaniem nielegalnego hazardu, przemytu towarów akcyzowych. Funkcjonariusze zajmują się rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami.

Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw. Na kandydatów do służby czeka pakiet szkoleń umożliwiający zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Na początku płaca zasadnicza w Służbie Celno-Skarbowej wynosi 2.885,10 zł brutto (około 2.444,44 zł netto).Do tego dochodzi szereg dodatków, m.in.:

  • dodatek za służbę w porze nocnej,
  • dodatki za wieloletnią służbę,
  • za stopień służbowy,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek za sprawowanie opieki nad powierzonym psem,
  • dodatek za realizację zadań kontrolnych,
  • dodatek realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób.

Po roku funkcjonariuszowi przysługuje nagroda roczna w wysokości 8,5% wynagrodzenia (tj. trzynastka).

I tak młody funkcjonariusz po dwóch latach służby może  zarobić miesięcznie:

  • na oddziale celnym – 4560 zł brutto
  • w komórce realizacji – 4325 zł brutto
  • w komórce kontroli rynku – 4209 zł brutto.

Warto podkreślić, iż od uposażenia brutto potrącana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) oraz podatek dochodowy. Osoby pracujące, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia, nie płacą podatku dochodowego (ulga pit 0 ).

Funkcjonariuszom przysługuje dofinansowanie wypoczynku, zwrot kosztów za przejazd do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza i członków rodziny, dopłaty do zajęć kulturalno-oświatowych, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach ( 26+5) i po 20 (26+10). Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

Dodatkowe informacje o rekrutacji do służby w śląskiej KAS w Katowicach można uzyskać pod nr telefonu (32) 207-61-81.

Szczegółowe informacje (wymagania, dokumenty, warunki służby) dotyczące prowadzonego naboru dostępne w stronie śląskiej KAS.

Kandydaci mogą składać oferty do dnia 31 sierpnia 2021 roku w formie pisemnej w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach lub za pośrednictwem placówki pocztowej.   

Łączę pozdrowienia

nadkom. Grażyna Kmiecik

ekspert Służby Celno-Skarbowej

Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

IAS

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

tel.kom.: +48 502 606 148

tel.: +48 32 207 63 19

fax: +48 32 207 60 77

e-mail: grazyna.kmiecik@mf.gov.pl

www.slaskie.kas.gov.pl

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w naszych siedzibach na tablicach informacyjnych.