STRAŻ POŻARNA: Tlenek węgla – cichy zabójca

Must read

W ostatnim czasie na terenie powiatu zawierciańskiego, doszło do kilku bardzo niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 30.11 na terenie powiatu Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu odnotowała 13 zgłoszeń, których „sprawcą” był tlenek węgla, czyli popularny czad.

Tylko w ciągu ostatnich 6 dni Strażacy interweniowali 6 razy, kilka osób w tych zdarzeniach zostało poszkodowanych, na szczęście żadna z tych interwencji nie skończyła się tragicznie. Pamiętajmy, że tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Nie jesteśmy go w stanie wyczuć lub zobaczyć, dlatego nazywany jest cichym zabójcą. Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą tlenek węgla Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zachęca do zakupu czujek tlenku węgla, które poinformują nas o obecności trującego gazu w naszym pomieszczeniu. Jak wiemy tlenek węgla jest jednym z produktów spalania, co za tym idzie czujka zaalarmuje nas również w przypadku pożaru. Pamiętajmy aby nie bagatelizować sygnału alarmowego czujki, która może nam uratować życie.

Jak zapobiegać zatruciu?

PAMIĘTAJ aby:

 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
 • użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,
 • rozmieścić czujki tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
 • nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
 • nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,
 • nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 • lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie,
 • nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie,
 • drgawki, utrata przytomności – ciężkie zatrucie,

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza np. poprzez otwarcie okien,
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 • wezwać służby ratownicze
 • jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Wideo

Źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-zawiercie/

Foto: https://www.gov.pl/web/kppsp-zawiercie/

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły