Strażnicy miejscy zyskają nowe uprawnienia

Must read

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma rozwijać wszelkie wątpliwości w sprawie karania przez strażników gminnych mandatami właścicieli nieruchomości za nieprzestrzeganie uchwał sejmików województw dotyczących ochrony powietrza.

  • Ukazał się rządowy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
  • Znaczna grupa osób oraz podmiotów nie przestrzega przepisów uchwał sejmików województw w sprawie programów ochrony powietrza.
  •  W trakcie przeprowadzanych kontroli przez urzędników gminnych często ujawniane są przypadki m.in. świadomego spalania odpadów w domowych kotłach.

Na stronach sejmowych ukazał się rządowy Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który zawiera także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Jak wyjaśniono w  projekcie noweli ustawy Prawo ochrony środowiska, w ramach dodawanego nowego art. 331a, wprowadzono przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza.

W związku z tym, w celu wyeliminowania wątpliwości, jaki podmiot będzie uprawniony do nakładania grzywien, dokonana została także zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przez dodanie art. 331a ustawy – Prawo ochrony środowiska do katalogu wykroczeń w nim wymienionych.

Przestrzeganie uchwał sejmików województw

W uzasadnieniu czytamy, że jak wynika z dotychczasowych przekazywanych informacji przez samorządy województw oraz samorządy gminne, znaczna grupa osób oraz podmiotów nie przestrzega przepisów uchwał sejmików województw w sprawie programów ochrony powietrza, co znacząco ogranicza tempo realizacji tych programów, a tym samym poprawy jakości powietrza.

W trakcie przeprowadzanych kontroli przez urzędników gminnych często ujawniane są przypadki m.in. świadomego spalania odpadów w domowych kotłach na paliwa stałe, co jest prawnie zakazane.

Dlatego – czytamy w uzasadnieniu – realizacja zadań przez strażników gminnych (miejskich) w tych obszarach, w znacznym stopniu wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością powietrza w gminach przez ograniczenie zachowań niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.

Bezkarne palenie odpadami

„Bez wzmocnienia kontroli wykonywanych przez strażników i bez powoływania nowych jednostek straży miejskich czy gminnych, będzie bardzo trudno egzekwować istniejące prawo i doprowadzić do zaprzestania spalania śmieci czy użytkowania „kopciuchów” – przestarzałych kotłów na węgiel i drewno” – pisał Polski Alarm Smogowy kilka dni temu po tym jak przeprowadził kontrolę palenisk w 167 gminach z trzech województw. Na podstawie takich danych PAS opracował raport na ten temat. Płynące z niego wnioski nie są optymistyczne.

„Co piąta gmina w Polsce dysponująca strażą to zbyt mało, by móc skutecznie prowadzić politykę antysmogową na poziomie województw czy powiatów” pisał PAS dodając, że w większości gmin (50 gmin ze strażą i 76 gmin bez straży) kontrole prowadzone są jedynie w godzinach pracy urzędu. Czyli nie wieczorem, kiedy wiele osób dokłada do pieca lub kotła i może wtedy częściej dochodzić do naruszenia przepisów dotyczących ochrony powietrza.

Warto dodać, że choć strażnicy dokonywali kontroli palenisk, to często podważane były ich uprawnienia do tego typu działań.

Portal Samorządowy

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły