Strzelnica w Powiecie Myszkowskim

0
267

Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie na budowę strzelnicy pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie. Środki w wysokości 160.000,00 zł zostały przyznane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie”.

Konkurs miał na celu nie tylko rozbudowę infrastruktury strzelnic w Polsce i szkolenie młodzieży, lecz także członków organizacji proobronnych, funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego.

Nowa strzelnica pneumatyczna będzie znajdować się przy Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie w pomieszczeniu po istniejącej, mniejszej sali gimnastycznej. Wkład finansowy Powiatu Myszkowskiego wynosi 40.000 zł.

Obiekt będzie dostępny przez cały rok kalendarzowy dla:

uczniów ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego (na zasadzie zajęć podstawowych i dodatkowych z rozszerzonym programem dla klas mundurowych),
uczniów pozostałych szkół średnich znajdujących się na terenie powiatu myszkowskiego (na zasadzie zajęć podstawowych i dodatkowych),
uczniów wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych powiatu myszkowskiego oraz wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów ościennych (na zasadzie porozumienia z Zarządcą obiektu),
zajęć praktycznych prowadzonych przez Klub Strzelecki LOK w Myszkowie (na zasadzie porozumienia z Zarządcą obiektu).
Wszystkie zajęcia strzeleckie będą prowadzone przez wykwalifikowanych Instruktorów Strzelectwa Sportowego, Dynamicznego i Bojowego, uprawnionych do prowadzenia zajęć w szkołach. Kadra szkoleniowa posiada duże doświadczenie z zakresu nauczania na poziomie podstawowym oraz doskonalenia techniki strzeleckiej. Zajęcia prowadzone przez Instruktorów uzupełnią działalność dydaktyczno-wychowawczą zajęć szkolnych w dziedzinie obronności państwa.

Strzelnica będzie wyposażona w 6 szt pistoletów pneumatycznych wraz z osprzętem, 6 szt karabinków pneumatycznych wraz z niezbędnym osprzętem, transportery tarcz z niezbędnymi osłonami, maty do strzelania z pozycji leżącej, wałki do strzelania z pozycji klęczącej, taborety regulowane do treningu wstępnego, okulary ochronne, śrut, tarcze papierowe, dwie szafy metalowe do przechowywania karabinków i pistoletów pneumatycznych, lustra do ćwiczenia bezstrzałowego, przesłony boczne oraz stanowiska strzeleckie.

Źródło : Powiat Myszkowski

Zdjęcie autorstwa Tima Miroshnichenko z Pexels