Szkolenie na instruktora orientacji przestrzennej i mobilności

Must read

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza na szkolenie na instruktora orientacji przestrzennej i mobilności. Szkolenie stanowi element projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących „, w którym uczelnia jest partnerem.

Umożliwiamy zdobycie uprawnień instruktora orientacji przestrzennej i mobilności. Szkolenie, do udziału w którym zapraszamy, realizowane jest w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących ” (TOPON), którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Partnerami:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.


W ramach szkolenia oferujemy:

 • 311 godzin dydaktycznych zajęć,
 • 40 godzin praktyki asystencko-pedagogicznej,
 • indywidualny trening z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie
 • opieką superwizora.

Realizacja szkolenia i indywidualny trening będą odbywać się w oparciu o wypracowane w projekcie: Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna) oraz Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

W projekcie zaplanowano objecie wsparciem 12 osób, w tym co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością wzroku.

Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, którego liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a partnerami:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Polski Związek Niewidomych
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Informacje organizacyjne

 • Sposób przesyłania zgłoszeń – wyłącznie w formie elektronicznej na adres topon@aps.edu.pl
 • Termin nadsyłania dokumentów – 15.02.2022 r.
 • Szczegółowe informacje:
  1) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej – Kamila Miler-Zdanowska, KMiler@aps.edu.pl, tel. + 48 501 230 996
  2) Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie – Ada Wróblewska, Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel.: +48 693 171 213
  3) Polski Związek Niewidomych – Elżbieta Oleksiak, EOleksiak@pzn.org.pl; tel. +48 662 225 802
  4) Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Anna Rozborska, Anna.Rozborska@firr.org.pl, tel.: +48 663 883 334
  5) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Katarzyna Krysik KKrysik@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 564; +48 511 862 229; Dominika Szewczyk-Dąbrowa, DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 516; +48 538 508 031

Załączniki

Źródło i foto: http://www.aps.edu.pl/ ; niepełnosprawni.pl

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły