Transport publiczny w Powiecie Myszkowskim

0
310
transport publiczny w powiecie myszkowskim

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyło się spotkanie poświęcone problematyce publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myszkowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Jakub Grabowski. Na zaproszenie starosty na spotkanie przyjechał także Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting.

W czasie rozmowy dyskutowano na temat możliwości usprawnienia organizacyjno-ekonomicznego przewozów autobusowych w Powiecie. Starosta z wójtami i burmistrzami rozważają działania w tym kierunku. Najpierw rozważyć należy formy organizacyjne, tak aby ponadgminne przewozy były sprawnie zarządzane. W grę wchodzą rozmaite warianty, np. organizowanie przewozów przez Starostę w zakresie poszerzonym – z objęciem liniami zorganizowanymi przez Powiat Myszkowski także przewozów szkolnych. Innym wariantem jest organizacja przez Starostę przewozów pasażerskich w zakresie międzygminnym. Kolejny wariant to utworzenie związku powiatowo-gminnego.

Każdy z tych wariantów cechuje się specyficznymi rozwiązaniami. Usprawnienie transportu publicznego tak, aby był jak najbardziej wydajny, a przy tym zapewniał mieszkańcom możliwość szybkiego i pewnego dotarcia do celu to ważny aspekt funkcjonowania i współpracy między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Źródło : Powiat Myszkowski

Zdjęcie autorstwa Lê Minh z Pexels