Trwają wypłaty trzynastej emerytury. Świadczenie trafiło już do 3,7 mln osób

0
237

Trzynasta emerytura to znaczące wsparcie dla wielu emerytów i rencistów. – Od 1 kwietnia br. świadczenie trafiło już do 3,7 mln osób. W sumie będzie to 9,8 mln osób. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Co ważne, trzynasta emerytura jest wypłacana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

Pierwsze wypłaty trzynastej emerytury odbyły się jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Do tej pory, czyli w terminach od 1 do 10 kwietnia br. świadczenie otrzymało już 3,7 mln osób. Do 15 kwietnia br. zrealizowane zostaną wypłaty tzw. trzynastek dla kolejnych 1,4 mln osób.

– Wypłaty trwają, a trzynasta emerytura trafi w sumie do 9,8 mln osób. Co ważne, wypłacana jest ona z urzędu, czyli nie jest konieczne składanie żadnego wniosku. Wiemy, że to znaczące i naprawdę istotne wsparcie dla dużej grupy emerytów i rencistów, którzy mają pełną dowolność w wydatkowaniu tych dodatkowych środków – sami najlepiej wiedzą, czego potrzebują – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Szefowa MRiPS przypomina, że świadczenie wypłacane jest w wysokości najniższej emerytury, czyli teraz 1250,88 zł. Z tej kwoty nie są pobierane potrącenia czy egzekucje.

Trzynasta emerytura po raz pierwszy wypłacona została w 2019 r., a w 2020 r. została zagwarantowana ustawowo. Świadczenie przysługuje osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2021 r.

Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury pomostowe, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Czternasta emerytura już jesienią

W tym roku na emerytów i rencistów czeka jeszcze jedna dobra wiadomość. W listopadzie trafi do nich dodatkowa tzw. czternasta emerytura.

– Tutaj występuje kryterium dochodowe – 2900 zł brutto. Zdecydowana większość emerytów i rencistów, bo ok. 8 mln osób, otrzyma świadczenie w pełnej wysokości 1250,88 zł. Pozostałe ok. 1,2 mln osób pobierających świadczenie wyższe niż wynosi kryterium, otrzyma czternastą emeryturę w wysokości odpowiednio pomniejszonej – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Świadczenia nie otrzyma ok. 500 tys. świadczeniobiorców pobierających najwyższe świadczenia (powyżej 4150 zł brutto).

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej