Unia Europejska wymaga reform

0
219

Najnowszy sondaż przeprowadzony dla Parlamentu Europejskiego pokazuje wysokie poparcie dla UE mimo pandemii, ale połowa Europejczyków odczuwa lub obawia się wpływu Covid-19 na własne finanse. Europejczycy chcą reform – wskazuje europarlament w komunikacie.

Nowe badanie Eurobarometru zlecone przez Parlament Europejski i przeprowadzone w okresie od marca do kwietnia 2021 r. pokazuje coraz bardziej odczuwalny wpływ pandemii wirusa Covid-19 na życie osobiste i sytuację finansową obywateli UE. Ośmiu na dziesięciu respondentów wie, co UE robi, aby poradzić sobie ze skutkami pandemii. Jeśli chodzi o priorytety to obywatele stawiają na pierwszym miejscu na: zdrowie publiczne, walkę z ubóstwem, wspieranie gospodarki i miejsc pracy oraz zapobieganie zmianom klimatu. „Wiosenne badanie opinii publicznej pokazuje silne poparcie dla Unii Europejskiej, jak również powszechną zgodę co do tego, że globalne wyzwania, takie jak pandemia wirusa Covid-19, najlepiej zwalczać wspólnie na poziomie UE” – podkreślono w komunikacie PE.

Wpływ Covid-19 na finanse osobiste jest odczuwalny lub oczekiwany przez ponad połowę Europejczyków

Pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. 31 proc. Europejczyków odczuło już negatywny wpływ pandemii na swoją osobistą sytuację finansową. Kolejne 26 proc. spodziewa się, że to się jeszcze wydarzy. W Polsce te wartości są wyższe – 36 proc. zapytanych twierdzi, że odczuło negatywny wpływ na swoją sytuację finansową, 35 proc. spodziewa się jej pogorszenia w najbliższym czasie z kolei 28 proc. deklaruje brak wpływu pandemii na ich finanse osobiste.

Przewidywane korzyści zdrowotne wynikające ze środków podjętych w ramach obostrzeń (lockdownu) przewyższają odczuwalne szkody ekonomiczne

Pomimo finansowych skutków pandemii, większość respondentów (58 proc.) uważa, że korzyści zdrowotne wynikające z obostrzeń w ich kraju przewyższają szkody gospodarcze, które mogły one spowodować. Opinia ta jest podzielana w większości krajów UE i sugeruje zmianę nastawienia w porównaniu z drugą połową 2020 roku, kiedy to nieznaczna większość obywateli oceniała szkody gospodarcze jako ważniejsze. W Polsce proporcje rozłożyły się inaczej – 49 proc. respondentów twierdzi, że korzyści zdrowotne przewyższają potencjalne szkody gospodarcze, 50 proc. uważa odwrotnie, uznając, że potencjalne szkody ekonomiczne są większe niż korzyści zdrowotne.

Ośmiu na dziesięciu Europejczyków wie, jakie działania podjęła UE od lata ubiegłego roku, ale tylko połowa wyraża aprobatę

„Europejczycy są świadomi wysiłków i działań podjętych przez Unię Europejską na rzecz zwalczania pandemii wirusa Covid-19 i jej skutków: ośmiu na dziesięciu Europejczyków słyszało, widziało lub czytało o środkach lub działaniach zainicjowanych w odpowiedzi na pandemię – a prawie połowa wszystkich obywateli (48 proc.) wie, jakie są to środki” – wskazano w komunikacie.

Jak wynika z badania, pomimo tak wysokiego poziomu świadomości, tylko średnio 48 proc. obywateli UE twierdzi, że jest zadowolonych z podjętych działań, podczas gdy 50 proc. jest przeciwnego zdania. Podobnie, tylko 44 proc. obywateli UE wyraża zadowolenie ze stopnia wewnętrznej solidarności między państwami członkowskimi w zwalczaniu pandemii.

W Polsce liczby te prezentują się następująco: 73 proc. badanych deklaruje, że słyszało, widziało lub czytało o środkach i działaniach podjętych przez UE w celu zwalczania pandemii, jednak tylko 38 proc. wie jakie są to środki. Aż 65 proc. respondentów jest zadowolonych z tych środków, a przeciwnego zdania jest 31 proc.. Jeśli chodzi o solidarność między państwami członkowskimi w zwalczaniu pandemii to zadowolenie wyraża aż 61 proc. procent zapytanych, co plasuje nasz kraj ponad średnią unijną.

Pomimo różnic ogólne poparcie dla UE pozostaje bardzo silne

Pomimo krótkoterminowych wahań oraz różnic między krajami, pozytywne oceny wizerunku UE pozostają na jednym z najwyższych poziomów od ponad dekady. Średnio prawie co drugi obywatel UE (48 proc.) ma pozytywne zdanie o UE. Kolejne 35 proc. ma stosunek neutralny, a tylko 17 proc. ocenia UE negatywnie. Badanie to potwierdza i kontynuuje pozytywną tendencję wizerunku UE w ciągu ostatnich dziesięciu lat, który stale wzrasta i pozostaje silny pomimo pandemii i jej skutków dla życia obywateli Europy.

„Połączenie czasami krytycznego spojrzenia obywateli na wdrażanie konkretnych środków mających na celu walkę z kryzysem z długoterminową pozytywną tendencją w zakresie podstawowego poparcia dla Unii Europejskiej wyjaśnia również wyraźne i aktualne wezwanie do przeprowadzenia reformy UE: 70 proc. respondentów stwierdza w tym badaniu, że ogólnie popiera UE. Jednak mniej niż jedna czwarta Europejczyków (23 proc.) popiera UE >>w jej dotychczasowym kształcie<< – od listopada/grudnia 2020 r. nastąpił spadek o cztery punkty procentowe. Prawie połowa respondentów (47 proc.) deklaruje, że jest >>za UE, ale nie w takiej formie, w jakiej była ona dotychczas budowana<<” – czytamy w komunikacie PE.

Zdrowie, szczepionki i więcej kompetencji w sytuacjach kryzysowych jako główne priorytety UE

Według badania Eurobarometru, 74 proc. Europejczyków chce, aby UE uzyskała większe kompetencje w celu radzenia sobie z kryzysami takimi jak pandemia wirusa Covid-19, w tym 28 proc. „całkowicie się zgadza”.

Zapytani o to, co UE powinna traktować priorytetowo w walce z pandemią, Europejczycy za najważniejsze uznają szybki dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek dla wszystkich obywateli UE (39 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: przeznaczenie większych środków finansowych na rozwój terapii i szczepionek (29 proc.), ustanowienie europejskiej strategii kryzysowej (28 proc.) oraz opracowanie europejskiej polityki zdrowotnej (25 proc.).

Ankietowani: PE powinien nadać priorytetowe znaczenie zdrowiu publicznemu, ale także walce z ubóstwem i zmianą klimatu

Zapytani konkretnie o oczekiwania wobec Parlamentu Europejskiego, obywatele UE chcą, aby wybrani przez nich europosłowie postawili na pierwszym miejscu zdrowie publiczne (49 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (39 proc.), działania na rzecz wspierania gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy (39 proc.) oraz działania przeciwko zmianom klimatu (34 proc.).

Badanie Eurobarometru dla Parlamentu Europejskiego „Wiosna 2021” zostało przeprowadzone między 16 marca a 12 kwietnia 2021 r. w 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono twarzą w twarz i uzupełniono o wywiady online, gdy było to konieczne ze względu na pandemię. W sumie przeprowadzono około 26 669 wywiadów.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska z Pexels