Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów

202

15 stycznia 2021 roku rotę ślubowania wypowiedziało dwóch policjantów, którzy zasilą szeregi olkuskiej komendy.  Uroczystość odbyła się w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, młodszego inspektora Jarosław Klicha i bezpośrednich przełożonych. 

Ze względu na pandemię, ślubowanie odbyło się bez udziału rodzin w jednostkach macierzystych, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu młodzi adepci z dumą wypowiedzieli słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu, młodszy inspektor Jarosław Klich wręczył policjantom legitymacje służbowe i pogratulował im wyboru zawodu. Podkreślił również, że bycie policjantem to trudna misja wymagająca wielu poświęceń, zaangażowania ale dająca wiele satysfakcji. Komendant życzył policjantom sukcesów, powodzenia i satysfakcji w przyszłej służbie. Podziękował również rodzinom policjantów za ich wielkie wsparcie i okazaną pomoc. Przy okazji szef olkuskiej policji wręczył adeptom list z życzeniami podpisany przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektora Romana Kustera:

„Rozpoczęcie służby to najlepszy moment, aby zapoznać się z zasadami etyki zawodowej, które stanowią nienaruszalny katalog wartości i norm moralnych funkcjonariuszy Policji. Życzymy aby służba w Policji była źródłem satysfakcji, dumy i radości, a mundur symbolem szacunku dla tych, którzy dbają o ich bezpieczeństwo”.

30 grudnia br. do służby w małopolskiej Policji zostało przyjętych 50 osób w tym 13 kobiet. Był to siódmy i ostatni nabór w 2020 roku do naszego garnizonu. W ubiegłym roku zostało przyjętych 304 funkcjonariuszy. Wszyscy przeszli wieloetapowy proces rekrutacyjny, spełniając wysokie wymagania, jakie stawiane są przed kandydatami. Potwierdzili, że mają wiedzę i umiejętności, co niezbędne jest w tym zawodzie. Aby stać się pełnoprawnymi policjantami, muszą przejść szkolenie adaptacyjne, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/praca-i-sluzba-w-policj/rekrutacja-do-sluzby/46,Rekrutacja-do-sluzby.html

Zachęcamy do składania podań. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.

Podania o przyjęcie do służby można składać również w Komendzie Powiatowej Policji w Olkusz w Zespole Kadr i Szkolenia.

????????????????????????????????????