Usłyszeć Dzieci

0
250


Pierwsza Dama zainicjowała akcję Usłyszeć Dzieci mającą zachęcić dorosłych do towarzyszenia
dzieciom w trudnym procesie wychodzenia z izolacji, jak również w radzeniu sobie z problemami,
które czas pandemii spowodował lub wyostrzył. Inicjatywa oparta została na wiedzy i doświadczeniu m.in.
psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów i lekarzy.

Intencją Agaty Kornhauser-Dudy jest, by rodzice, nauczyciele, wychowawcy mieli okazję skorzystać z wiedzy i
doświadczenia ekspertów, którzy obserwują, że pandemia, nauka zdalna i izolacja stanowią bardzo trudne
doświadczenie dla dzieci i młodzieży, nawet, gdy wydaje się, że młodzi ludzie są wobec nowych realiów obojętni.

Akcja ma uświadomić dorosłym, że wyjście z izolacji jest dla dzieci wyzwaniem, nierzadko wielką lekcją radzenia
sobie z lękiem. Pierwsza Dama zaprosiła do udziału w akcji specjalistów z różnych dziedzin, by – przyglądając się
różnym aspektom rozwoju, aktywności i zainteresowań naszych podopiecznych – móc w pełni Usłyszeć Dzieci.

Partnerami merytorycznymi akcji są Maria Rotkiel, psycholog i psychoterapeutka oraz Instytut
Matki i Dziecka w Warszawie.

W ramach akcji odbędzie się 12 spotkań z ekspertami. W rozmowie z psychologiem będą oni omawiać różne
aspekty życia dzieci, które pandemia przytłumiła albo wyostrzyła, a których nie można przeoczyć, by dziecko miało
dobre relacje z rodzicami, prawidłowo się rozwijało i by szczęśliwie odnalazło się wśród rówieśników i w szkole,
zarówno w pandemii, jak i po zakończeniu izolacji.

Każde spotkanie, wcześniej zapowiedziane przez Panią Prezydentową, publikowane będzie raz w
miesiącu na stronie Usłyszeć Dzieci na Facebooku oraz na Instagramie Pierwszej Damy. Po
każdym odcinku widzowie będą mieli możliwość zadania pytań ekspertowi, a odpowiedzi na te
pytania będą publikowane w osobnym materiale filmowym, do którego każdorazowo dołączony
zostanie mini poradnik rodzica.

Usłyszeć Dzieci na Facebooku: https://www.facebook.com/Us%C5%82ysze%C4%87-Dzieci108473924787417
Usłyszeć Dzieci na www.prezydent.pl: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/uslyszecdzieci/odcinki-/ oraz https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/uslyszec-dzieci/
Instagram Pierwszej Damy:
https://www.instagram.com/pierwszadama_akd/?igshid=8wrv6oxipsnz&fbclid=IwAR04JoMhIR38ZQbkpxlwDy5DFvD_Kts-J4Lm7kwirOcdfgdXma4ZWf0EHw


Minął rok odkąd znaleźliśmy się w zupełnie nieznanej wcześniej sytuacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.
Niemal każde mieszkanie stało się nie tylko przystanią dla domowników, ale również przedszkolem, szkołą i pracą.
Nasze domy coraz trudniej znoszą ten interdyscyplinarny tryb, jeszcze trudniej radzimy sobie my, a co bardzo
niepokoi specjalistów – najgorzej z izolacją radzą sobie dzieci.
Pomimo wspólnego przebywania w domu niemal 24 h na dobę, możemy nie zauważać trudności, z
którymi mierzą się nasze dzieci.

Doświadczenia psychologów, terapeutów i psychiatrów wskazują, że młodzi ludzie borykają się z konsekwencjami
zdrowotnymi wynikającymi z pandemicznej rzeczywistości, jak zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania i snu
oraz uzależnienia cyfrowe, a my – dorośli, pomimo wspólnego przebywania w domu niemal 24 h na dobę, możemy
nie zauważać trudności, z którymi mierzą się nasze dzieci. Wyczuleni na ich potrzeby możemy działać
profilaktycznie, jak również wspierająco w procesie leczenia konsekwencji zdrowotnych czasu pandemii.

Aż połowa 17-latków znajduje się obecnie w grupie ryzyka depresji, przed pandemią odsetek był trzykrotnie niższy
Zestawiając wyniki badań Health Behaviour in School-aged Children – HBSC przeprowadzone w populacji ogólnej
młodzieży w Polsce w 2018 roku z nowymi danymi zebranymi przez Instytut Matki i Dziecka podczas pandemii na
początku 2021 r. (ankieta online wśród młodzieży 11-18 lat), można zaobserwować negatywne zmiany w wielu
obszarach związanych ze zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi młodzieży. Szczególnie często na złe
samopoczucie skarżą się dziewczęta. Co druga dziewczynka odczuwa bóle głowy i bóle pleców prawie w każdym
tygodniu, a co trzecia bóle brzucha. Niepokojący jest fakt, że aż 2/3 dziewcząt i co drugi chłopiec odczuwa
zmęczenie częściej niż 1 raz w tygodniu lub prawie codziennie, a ponad połowa dziewcząt i 41% chłopców skarży
się na przygnębienie. Przed pandemią odsetek młodzieży oceniającej swoje zdrowie jako doskonałe wynosił 21%, w
badaniach z okresu pandemii – jedynie 13%, natomiast odsetek młodzieży oceniającej swoje zdrowie jako słabe
przed pandemią wynosił 2,4%, a w okresie pandemii zwiększył się aż 5-krotnie, do 12,3%. Aż połowa 17-latków
znajduje się obecnie w grupie ryzyka depresji, przed pandemią odsetek był trzykrotnie niższy.


O wpływie pandemii na relacje z rówieśnikami wspomina 2/3 badanych, a co trzeci nastolatek odczuł zmianę na
gorsze w relacjach z rodzicami. Dla blisko 2/3 młodzieży wprowadzone obostrzenia miały również negatywny
wpływ na ich aktywność fizyczną. Jedynie co 10-ty badany nastolatek na początku 2021 roku spełniał zalecenia
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla młodzieży szkolnej, dotyczące minimalnej aktywności fizycznej
niezbędnej dla zachowania zdrowia w stosunku do 17,2% regularnie aktywnej młodzieży w 2018 roku. Uczniowie
biorący udział w badaniu prowadzonym przez IMiD na początku pandemii (w kwietniu 2020 r.) skarżyli się
również na duże trudności związane z nauką zdalną: była ona szczególnie uciążliwa dla starszej młodzieży (17-18
lat) oraz nastolatków mieszkających na wsi. W czasie badania przeprowadzonego po prawie roku trwania
pandemii, ponad połowa badanych uczniów przyznawała, że odczuwa duży stres związany ze szkołą.