Ustawa wzmacniająca młodzieżowe rady podpisana przez Prezydenta RP

0
244

1 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę wzmacniającą rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego.

– Dziś młodzi ludzie świętują podwójnie. Dzięki staraniom rządu Premiera Morawieckiego i podpisanej dziś ustawie młodzi radni, działacze społeczni, zyskują realny wpływ na kształtowanie otaczającej ich rzeczywistości na wszystkich szczeblach samorządu – powiedział inicjator projektu ustawy Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

Ustawa została wypracowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. W toku prac wzięto pod uwagę dorobek Ogólnopolskich Konferencji Młodzieżowych Rad, prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad i projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP 20 kwietnia, natomiast Senat RP 13 maja przyjął ją bez poprawek. Tak szybkie procedowanie ustawy, to efekt determinacji wielu środowisk młodzieżowych oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

Rządowa Ustawa o zmianie ustawy o ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ustanawia możliwość powoływania silnych młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

Ustawa to efekt sukcesywnej pracy rządu Premiera Mateusza Morawieckiego z samorządami i środowiskami młodzieżowymi.

Ustawa powstała w odpowiedzi na wieloletnie apele i potrzeby środowisk młodzieżowych. Zmiany powstały w dialogu z młodymi ludźmi i są odpowiedzią na głosy, które zgłaszali. Zmiany wejdą w życie w 20-rocznicę wprowadzenia art 5b formalnie zezwalającego na działanie młodzieżowych rad gmin. Od tego czasu w Polsce powstało ponad 500 młodzieżowych rad gmin a ich liczba stale rośnie.

Młodzieżowe rady zyskają szereg nowych kompetencji m.in. w zakresie inicjowania procedowania uchwał przez organ stanowiący JST, opiniowania projektów dotyczących młodych mieszkańców, udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec młodzieży czy inicjowania własnych działań w tym zakresie.

Ustawa powstała we współpracy Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – powołanego w 2019 roku pierwszego w historii organu dialogu pomiędzy najważniejszymi instytucjami państwowymi i samorządowymi a środowiskami młodzieżowymi.

Projekt uzyskał pozytywną opinię m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przyjęta ustawa została zapowiedziana w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku, przygotowanym pod auspicjami wicepremiera prof. Piotr Glińskiego.

Źródło : PAP MediaRoom

Zdjęcie autorstwa Max Vakhtbovych z Pexels