W Żarkach urzędnicy pomogą petentom – program Czyste Powietrze

137

Gmina Żarki pomaga w realizacji zadań z programu Czyste Powietrze. Jeśli ktoś będzie chciał zmienić piec, wymienić instalację co, drzwi i okna, wykonać termomodernizację budynku, czy zamontować fotowoltaikę lub kolektory słoneczne to bezpłatne doradztwo i pomoc w wypełnianiu wniosków otrzyma na miejscu w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

TO EFEKT POROZUMIENIA PODPISANEGO PRZEZ GMINĘ ŻARKI Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. FUNDUSZ ZMIENIŁ WARUNKI WSPÓŁPRACY Z GMINAMI I STĄD DECYZJA – INFORMUJE BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻARKI KLEMENS PODLEJSKI. – ZALEŻY NAM NA CZYSTYM POWIETRZU, A JEDYNE FORMY WSPARCIA SĄ GWARANTOWANE WŁAŚNIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU. REALIZUJEMY OBSŁUGĘ W ZAKRESIE WNIOSKÓW DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW. ZALEŻY NAM, ABY WIĘCEJ OSÓB SKORZYSTAŁO ZE WSPARCIA. BEZ POMOCY PRACOWNIKÓW GMINY NIE BYLIBY W STANIE ZAAPLIKOWAĆ O ŚRODKI, BĄDŹ MIELIBY BARDZO DUŻY PROBLEM W ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, A TYM BARDZIEJ Z ROZLICZENIEM DOTACJI.

Warunki programu:

Wnioskodawcą może być osoba, której podstawa odliczenia od podatku netto nie przekracza 100 tys. zł na rok Dofinansowanie wynosi do 30% poniesionych kosztów.

Można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie wynoszące do 60% poniesionych kosztów pod warunkiem że miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym wynosi: do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Powyższe potwierdza zaświadczenie określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, które wydaje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek o przyznanie dofinansowania rozpatrywany jest do 30 dni od jego złożenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach lub od jego przekazania za pośrednictwem Gminy Żarki.

Zakres na jaki może zostać złożony wniosek to m.in.:


Kotły spełniające wymagania 5 klasy na ekogroszek i pellet
Kocioł gazowy
Wymiana instalacji co
Wymiana okien, drzwi
Termomodernizacja budynku
Instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne pod warunkiem wymiany źródła ciepła w Programie Czyste Powietrze
Montaż pompy ciepła


Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji – najpierw mieszkaniec ponosi sam koszty. Termin zwrotu środków to nawet kilka miesięcy od poprawnie przygotowanego wniosku o płatność.

Jak to praktycznie wygląda: Mieszkańcy kontaktują się telefonicznie lub przychodzą do punktu obsługi – otrzymują wówczas podstawowe informacje o programie, także w formie papierowej. Po sprecyzowaniu swoich potrzeb i przekazaniu niezbędnych danych wniosek jest wypełniany przez przeszkolonego pracownika. Następnie wniosek jest drukowany, sprawdzany przez Wnioskodawcę i wysyłany do WFOŚ.

Punkt informacyjny: UMIG Żarki, pokój nr 1. Umów wizytę 34 314 80 36 w. 29

Źródło: Miasto i Gmina Żarki

Adwa