Wakacje dzieci i młodzieży w 2021 roku – podstawowe informacje

0
385

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Aby ograniczać ryzyko zakażenia wśród uczestników wypoczynku oraz kadry przygotowaliśmy wytyczne sanitarne. Zostały one podzielone na cztery części:

– Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku

– Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku

– Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku

– Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem

Baza wypoczynku MEiN

Organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest ona dostępna pod adresem https://wypoczynek.mein.gov.pl/. Dzięki niej rodzice w łatwy i szybki sposób sprawdzą wiarygodność organizatora kolonii czy obozu, który musi zgłosić wyjazd do właściwego kuratorium oświaty.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Źródło : PAP MediaRoom

Zdjęcie autorstwa Xue Guangjian z Pexels