Wnioski, firma, pomoc państwowa

0
273

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że z dniem 09.06.2021 r. wznawia nabór wniosków  o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla  2 kobiet i 6 mężczyzn powyżej 30 roku życia  w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytetowo zostaną potraktowane wnioski osób powyżej 50 roku życia. Inne kategorie osób, które mogą ubiegać się o ww. formę są osoby z grupy długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Nabór będzie prowadzony do momentu wyczerpania alokacji przeznaczonej na tę formę wsparcia. Wnioski są dostępne na stronie internetowej tutejszego urzędu w zakładce dokumenty do pobrania.https://myszkow.praca.gov.pl/-/9179317-aktywizacja-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-myszkowie-iv-okres-realizacji-2019-2022-r-

Źródło : Powiat Myszkowski

Zdjęcie autorstwa Ruslan Burlaka z Pexels