Strona głównaAktualnościMyszkówXXXVIII sesja Rady Powiatu w Myszkowie

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Myszkowie

29 lipca 2021 roku o godz. 8.30 XXXVIII odbędzie się sesja Rady Powiatu w Myszkowie, która przeprowadzona będzie  w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup kasków rowerowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za 2020 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
 12. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2021 roku
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło i grafika : Powiat Myszkowski

Popularne