Zielona Pracownia powstanie w Zespole Szkół w Żarkach

0
320
Zielona Pracownia powstanie w ZS w Żarkach

W Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach powstanie Zielona Pracownia 2021 „Środowisko ponad wszystko” sfinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Od roku szkolnego 2021/2022 uczniowie będą mieli możliwość korzystania z Ekopracowni, która stanie się dla nich miejscem przyjaznym do zdobywania i utrwalania wiedzy w zakresie biologii, chemii oraz kół zainteresowań. Pracownia będzie inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska. W celu zwiększenia zainteresowań uczniów przedmiotami nauk ścisłych na placu szkolnym powstanie stacja meteorologiczna, która umożliwi przeprowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.

61 nowych zielonych pracowni powstanie w szkołach województwa śląskiego dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz rozstrzygnął właśnie siódmą edycję konkursu „Zielona Pracownia’2021”. Zarząd zdecydował o zwiększeniu puli dotacji, która wzrosła do ponad 2,3 mln zł. Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie „Zielona Pracownia_projekt’2021”.

W tegorocznej siódmej edycji konkursu wpłynęły 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 61 najlepszych projektów. W przeważającej większości odbiorcą konkursu okazały się szkoły podstawowe – 108 wniosków, a jedynie 25 wniosków to licea i technika. Wśród nadesłanych wniosków 50 placówek zostało nagrodzonych finansowo we wcześniejszym konkursie „Zielona pracownia_projekt’2021”.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Źródła i grafiki : ZE Żarki , WFOŚiGW w Katowicach