Strona głównaReligia3 sierpnia przypada 120. rocznica urodzin wielkiego Polaka, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa...

3 sierpnia przypada 120. rocznica urodzin wielkiego Polaka, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Już niedługo, bo 12 września, wraz z siostrą Elżbietą Różą Czacką, nasz wybitny Rodak zostanie ogłoszony błogosławionym.

To idealna okazja, aby żyjące pokolenia Polaków podziękowały mu za bezkompromisową obronę tradycyjnej polskiej rodziny, kultury polskiej i polskości. Był wielkim synem swojego narodu, nie tylko w sferze duchowej ale i politycznej.

Stefan Wyszyński wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest rodzina, obrona jej praw oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa, możliwości rozwoju i wychowania młodych pokoleń, które w przyszłości stanowić będą o sile polskiego narodu.

Kardynał Stefan Wyszyński nie bał się również piętnować naszych narodowych grzechów, przywar i zbędnych przywiązań. To za jego przyczyną naród polski obiecał swojej Królowej walkę z nimi.

Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy

i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu

i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności,

pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie

i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Stefan Wyszyński pomimo komunistycznych prześladowań i represji nigdy nie wyrzekł się patriotyzmu i miłości do swojej ojczyzny. W 1953 roku, gdy został uwięziony przez zbrodniczy reżim mówił:

Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam,

że prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie.

Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie.

Gdyby mówili, że prymas stchórzył – nie wierzcie.

Gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko

narodowi i własnej ojczyźnie – nie wierzcie.

Kocham ojczyznę więcej niż własne serce

i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.

Źródło i grafika : Centrum Życia i Rodziny

Popularne