Czujnik powietrza na Przedszkolu mierzy jakość powietrza w Żarkach Letnisku

0
316

W ramach systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza, na budynku Przedszkola w Żarkach Letnisku zamontowany został czujnik powietrza. To drugie tego typu urządzenie w Gminie Poraj. Odczyty z czujnika dostępne są na bieżąco w Internecie.

W związku z problemem smogu w sezonie grzewczym oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Poraj uruchomiony został drugi czujnik monitoringu jakości powietrza.

Przedszkole w Żarkach Letnisku od wielu lat włącza się aktywnie w akcje o tematyce ekologicznej, a jego dyrektor Joanna Sawicka jest szczególnie wrażliwa na problemy ekologiczne. Nic więc dziwnego, że łącząc ten fakt z nienajlepszą jakością powietrza w miejscowości i aktywnie działającym Porajskim Alarmem Smogowym, właśnie na Żarki Letnisko padł wybór lokalizacji kolejnego tego typu urządzenia w naszej gminie.

W lutym 2021 ta organizacja przez blisko dwa tygodnie przeprowadzała pomiary jakości powietrza na terenie Przedszkola w Żarkach Letnisku. Wyniki pokazały znaczne przekroczenie norm.

W poniedziałek (28.06) czujnik został oficjalnie oddany do użytku. Symbolicznego uruchomienia dokonały wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, przedstawicielka Firmy Sokpol (sponsora czujnika) Justyna Sobczyk – PlutaKarina Krupska – Brysiak z Porajskiego Alarmu Smogowego, dyrektor Joanna Sawicka. W symbolicznej uroczystości uczestniczyli również: radna powiatowa i kierownik ZEAS w Poraju Anna Socha – Korendo, radni Ewa MasłońJolanta Chmura i Bartosz Rajczyk (w sprawie czujnika duże zaangażowanie wykazał również radny Grzegorz Bojanek) i kierownik Adam Zaczkowski, a przede wszystkim dzieci uczęszczające do przedszkola, którym to urządzenie będzie pomagać. Wójt Katarzyna Kaźmierczak podziękowała sponsorowi, firmie Sokpol oraz radnym, którzy poparli pomysł montażu czujnika badającego poziom smogu. Czujnik zamontowany na budynku przedszkola ma także bardzo istotny walor edukacyjny dla uczęszczających tam dzieci.

Wyniki pomiarów można obserwować w popularnej aplikacji Airly. Dane odczytywać można na stronie www.ugporaj.pl klikając w link: http://ugporaj.pl/p,335,monitoring-jakosci-powietrza

To tutaj znajdują się odczyty z dwóch czytników: Syngeos – zamontowanego na Urzędzie Gminy Poraj, a od teraz także z Airly na Przedszkolu w Żarkach Letnisku.