e-TOLL, czyli nowoczesny system poboru opłat drogowych – kompendium wiedzy

0
310

24 czerwca 2021 r. wystartował system e-TOLL, który docelowo umożliwia opłacanie przejazdów zarówno przez pojazdy ciężkie jak i lekkie. System oparty jest na technologii pozycjonowania satelitarnego

Wraz ze startem systemu na miejscach poboru opłat autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, dla użytkowników systemu e-TOLL i viaTOLL zostały uruchomione dedykowane prawe, skrajne pasy przejazdowe.

Udostępniono też użytkownikom bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL, która można pobrać w Google Play i App Store. Aplikacja umożliwia wygodne opłacanie przejazdów po państwowych autostradach.

Okres przejściowy/wygaszenie viaTOLL

·           System viaTOLL zostanie wygaszony najpóźniej do 30 września 2021 r. Przewidujemy okres przejściowy, w którym będą funkcjonować dwa systemy – viaTOLL i e-TOLL. Każdy użytkownik będzie miał możliwość wyboru najdogodniejszego dla niego terminu przejścia do e-TOLL.

Korzyści

·           Nowoczesny, wygodny sposób zapłaty za przejazd.

·           Wdrożenie e-TOLL umożliwi likwidację bramek na państwowych odcinkach autostrad, a tym samym ograniczy zatory i poprawi komfort przejazdu. Płynny przejazd bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

·           e-TOLL pozwoli na zmniejszenie kosztów poboru opłaty za przejazd. Nie trzeba będzie przeznaczać środków na bramki autostradowe i ich wyposażenie.

Korzyści dla przewoźników

·           Kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w Miejscach Obsługi Klienta.

·           Brak konieczności podpisywania umowy, a jedynie obowiązek rejestracji.

·           Pełna obsługa online – bieżący wgląd w historię opłat i zarządzanie swoim kontem.

·           Wszystkie dane, dokumenty i usługi w jednym miejscu.

·           Otwarta architektura – brak monopolu na dostawę systemu i urządzeń pokładowych OBU, przewoźnicy mogą wybrać sposób zapłaty z wykorzystaniem:

–        bezpłatnej aplikacji e-TOLL PL

–        urządzenie pokładowego OBU

–        Zewnętrznego System Lokalizacyjny ZSL (wykorzystanie wbudowanych modułów GPS w pojazdach),

–        usługi oferowanej przez dostawców Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS).

·      MF przygotowało przepisy wprowadzające ulgę w podatku dochodowym (tzw. ulgę e-TOLL). Ulga podatkowa będzie dotyczyć urządzeń OBU/ZSL. Będzie można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu.

Rejestracja w systemie e-TOLL

·      Rejestracja w systemie e-TOLL jest możliwa na stronie etoll.gov.pl oraz za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Docelowo użytkownicy będą mogli jej dokonać również stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta e-TOLL oraz za pośrednictwem wybranych operatorów kart flotowych.

·      W rejestracji użytkowników wspiera Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Infolinia działa całodobowo
w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Przejazdy pojazdów lekkich

·      Od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną dwie możliwości opłacania przejazdu państwowymi odcinkami autostrad przez użytkowników pojazdów lekkich (o łącznej DMC nieprzekraczającej 3,5 tony):

–        Poprzez aplikację mobilną e-TOLL PL.

–        Zakup biletu autostradowego online lub w formie wydrukowanego biletu np. na stacji paliw czy
w kiosku, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Bilet autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę.

·         Do zakupu biletu autostradowego wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na którym realizowany będzie przejazd. Jest to rozwiązanie ograniczające do minimum przetwarzanie danych.

·         Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL została, jako opcja, wprowadzona wraz ze startem systemu e- TOLL.

Jak będą przechowywane dane w systemie e-TOLL

·           Dane będą przetwarzane na podstawie i w granicach ustawy, wyłącznie w  zakresie niezbędnym dla poboru opłat drogowych. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest szef KAS.

·           Weryfikacja danych geolokalizacyjnych i usuwanie zbędnych danych będzie prowadzona nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

·           System nie będzie gromadził danych geolokalizacyjnych spoza płatnych odcinków dróg.

Możliwość rozszerzenia działania systemu na inne odcinki autostrad

·           Zmiana sposobu poboru będzie możliwa również na odcinkach koncesyjnych (na wniosek spółki koncesyjnej, po zmianie umowy koncesyjnej).

·           Krajowa Administracja Skarbowa jest otwarta na dialog z przedstawicielami biznesu w tej sprawie.

WJAZD
  • Wjeżdżając na autostradę przez miejsca poboru opłat należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni pas wjazdowy. Każdy z nich został w jasny i czytelny sposób oznakowany, ułatwiając tym samym kierowcom sprawny wjazd na autostradę płatną. Zielona strzałka, oznacza, że pas jest otwarty dla ruchu, zaś czerwony krzyżyk, że jest zamknięty.
  • Kierowcy, którzy chcą skorzystać z manualnej metody płatności powinni wybrać dowolny, otwarty pas wjazdowy z lewej strony miejsca poboru opłat, który nie został oznaczony znakiem e-TOLL i pobrać bilet.
  • Kierowcy pojazdów osobowych korzystający z elektronicznej metody płatności w systemie e-TOLL powinni wybrać pasy, nad którymi znajduje się znak e-TOLL. W zależności od lokalizacji miejsca poboru opłat będzie to:

–        Na odcinku A2 Konin-Stryków pierwszy skrajny pas ruchu na stacjach poboru opłat (SPO) lub dwa skrajne pasy ruchu na placach poboru opłat (PPO), licząc od prawej strony oznaczone tablicą ze znakiem e-TOLL.

–        Na odcinku A4 Wrocław –Sośnica pierwszy skrajny pas ruchu na stacjach poboru opłat (SPO) lub dwa skrajne pasy ruchu na placach poboru opłat (PPO), licząc od prawej strony oznaczone tablicą ze znakiem e-TOLL.

  • Na dedykowanych pasach wjazdowych e-TOLL nie będzie możliwości pobrania biletu.
WYJAZD
  • Wyjeżdżając z autostrad przez miejsca poboru opłat należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni pas zjazdowy. Każdy z nich został w jasny i czytelny sposób oznakowany, ułatwiając tym samym kierowcom sprawne opuszczenie drogi płatnej. Zielona strzałka, oznacza, że pas jest otwarty dla ruchu, zaś czerwony krzyżyk, że jest zamknięty.
  • Kierowcy, którzy chcą skorzystać z manualnej metody płatności powinni wybrać dowolny, otwarty pas zjazdowy z lewej strony placu poboru opłat, nad którym znajduje się znak symbolizujący inkasenta poboru opłat. Liczba otwartych pasów zależy od natężenia ruchu.
  • Kierowcy pojazdów osobowych korzystający z elektronicznej metody płatności w systemie e-TOLL powinni wybrać pasy, nad którymi znajduje się znak e-TOLL. W zależności od lokalizacji miejsca poboru opłat będzie to:

–        Na odcinku A2 Konin-Stryków pierwszy skrajny pas ruchu na stacjach poboru opłat (SPO) lub dwa skrajne pasy ruchu na placach poboru opłat (PPO), licząc od prawej strony oznaczone tablicą ze znakiem e-TOLL.

–        Na odcinku A4 Wrocław –Sośnica – pierwszy skrajny pas ruchu na stacjach poboru opłat (SPO) lub trzy skrajne pasy ruchu na placach poboru opłat (PPO), licząc od prawej strony oznaczone tablicą ze znakiem e-TOLL.

  • Na dedykowanych pasach wyjazdowych e-TOLL nie będzie możliwości uiszczenia opłaty za przejazd gotówką, kartami płatniczymi oraz kartami flotowymi.
Free flow od 1 grudnia 2021 r.

Od 1 grudnia 2021 r. przejazd państwowymi odcinkami autostrad będzie się odbywał bez zatrzymywania się przed bramkami. Kierowcy pojazdów lekkich będą mogli opłacić przejazd na dwa sposoby:

  • zakup biletu autostradowego np. na stacji benzynowej podając numer rejestracyjny pojazdu,
  • na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do e-TOLL, analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich – OBU/ZSL lub z wykorzystaniem aplikacji e-TOLL PL.
Ulga podatkowa dla przewoźników

Ulga podatkowa będzie dotyczyć urządzeń OBU/ZSL. Będzie można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu.

Wysokość odliczenia będzie uzależniona od liczby posiadanych urządzeń OBU/ZSL.

Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie.

Źródło i grafiki: KAS Katowice