Kraków: Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów działa kolejny rok

Must read

Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów, to projekt realizowany przez miasto we współpracy z Fundacją Pełna Życia, dzięki któremu osoby niesamodzielne i ich opiekunowie mogą nieodpłatnie korzystać z różnych form pomocy.

Do projektu może przystąpić każda osoba niesamodzielna wraz z opiekunem faktycznym. W kontekście tej inicjatywy osobą niesamodzielną jest każdy, kto ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia, zaś opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną z rodziny lub osobą niespokrewnioną.

Jak działa Wspornik?

Pierwszym kontaktem zajmują się doradcy, którzy przybliżają zgłaszającym się funkcjonowanie i możliwości programu, także anonimowo. Proces wsparcia doradcy rozpoczyna się szczegółowym badaniem sytuacji i potrzeb rodziny. Kolejnym krokiem jest kontakt z pracownikiem socjalnym, który przedstawia możliwości uzyskania pomocy i świadczeń w innych instytucjach. Pomaga również w uzupełnieniu wniosków i podań.

Każda osoba zgłaszająca się do projektu może skorzystać z porady lekarskiej, psychologicznej i pielęgniarskiej. Osoby, które nie korzystają z usług asystenckich i opiekuńczych w innych instytucjach, mogą skorzystać z opieki wytchnieniowej. O przyznaniu opieki decyduje zespół interdyscyplinarny, na podstawie bieżącej sytuacji rodziny i punktacji uzyskanej w procesie rekrutacyjnym. Każda rodzina, która skorzystała z opieki wytchnieniowej otrzymuje turnus rehabilitacyjny w miejscu zamieszkania, a osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji otrzymują fizjoterapię doraźną, niezależnie od opieki wytchnieniowej. Dodatkowo osoby niesamodzielne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu na terenie Krakowa. Dla uczestników udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Jak skorzystać z pomocy w ramach programu?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania, tel. 882 055 848, 882 100 615, 882 022 536, e-mail: wspornik@wspornik.org.

183 beneficjentów w 2021 roku

To już kolejny rok realizacji projektu. W 2021 roku wzięło w nim udział 183 beneficjentów. Najczęstsze usługi, z jakich korzystali, to: usługa psychologa – 176 osób, usługa lekarska – 106 osób, usługa fizjoterapii – 74 osoby, usługa pielęgniarska – 17 osób.


Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie fundacji.

Przypominamy, że informacje o ofercie miasta skierowanej do mieszkańców z niepełnosprawnościami i ich opiekunów można śledzić na stronie internetowej: Kraków bez barier.

Źródło: https://www.krakow.pl/

Foto: https://www.krakow.pl/

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły