Święto Narodowe Trzeciego Maja – Powiat Myszkowski

0
536

Podobnie jak miało miejsce przed rokiem, tegoroczne obchody trzeciomajowe nie mogły odbyć się w swojej zwyczajowej formie – wraz z przemarszem ulicami Myszkowa. Reprezentacja Powiatu Myszkowskiego złożyła wieńce pod Pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską oraz pod Pomnikiem Ofiar Katynia.

Jak każe lokalna tradycja, w Święcie Konstytucji 3 Maja uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, szkół, przedsiębiorców i wielu mieszkańców. Drugi rok pandemii spowodował, że poszczególne instytucje składały okolicznościowe wieńce i wiązanki kwiatów oddzielnie. Msza Święta została odprawiona w ograniczonej formie.

Przedstawiciele Powiatu Myszkowskiego uhonorowali wydarzenia sprzed ponad dwustu lat. Stosowny wieniec złożyli Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk i Sekretarz Powiatu Krystyna Jasińska.

W tym samym czasie wiązanki złożyli także Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka oraz członkowie Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego wraz z opiekunem – Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Januszem Romaniukiem, a także przedstawiciele biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myszkowie.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z przedłużającą się pandemią COVID-19, pamiętamy o naszej historii i wydarzeniach, które odegrały w niej ważną rolę. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja jest jednym z najbardziej doniosłych momentów w dziejach Polski.

Nasz kraj w owym czasie znajdował się w nieporównywalnie trudniejszej sytuacji, aniżeli dziś. Dążące do osłabienia Polski ościenne mocarstwa czuwały nad tym, aby nigdy nie narodził się duch odrodzenia, a tkwiący w wewnętrznym marazmie kraj pogrążał się w coraz większej niemocy.
Tak się nie stało. Dzieło naprawy zostało rozpoczęte.

Źródło – tekst i foto : Powiat Myszkowski