Najlepsi w I Powiatowym Konkursie My Fantasy Story

0
497

W dniu 10 czerwca 2021r. najlepsi z najlepszych odebrali dyplomy i nagrody w I Powiatowym Konkursie „My Fantasy Story” Żarki 2021.

W dniu 18 maja 2021r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach odbył się finał tego konkursu. Wzięli w nim udział uczniowie z 10 szkół z dwóch powiatów: myszkowskiego i częstochowskiego. Konkurs obejmował dwa etapy. W pierwszym zadaniem uczniów było napisanie opowiadania fantastycznego. Zgodnie z regulaminem prace musiały być samodzielne, oparte na własnych pomysłach oraz przeczytanych utworach z kręgu fantastyki w języku angielskim. Zakres słownictwa 200-300 słów.

Komisja w składzie: Agnieszka Ratman, Dominika Chwastek oraz Anna Garncarz – nauczycielki z SP Żarki oceniły nadesłane prace. Do finału zakwalifikowało się 24 uczniów z 7 szkół. Opowiadania były naprawdę na wysokim poziomie językowym. Najważniejszymi kryteriami oceny były inwencja twórcza i wyobraźnia literacka ucznia.
Konkurs finałowy odbył się online na Skype 18 maja 2021r. Komisja zweryfikowała samodzielność nadesłanych prac oraz dokonała porównania nadesłanego tekstu z umiejętnościami językowymi odpowiedzi ustnej. Każdy uczeń otrzymał 3 pytania dotyczące napisanego tekstu oraz zadanie polegające na przetłumaczeniu fragmentu opowiadania. Poziom przygotowania uczniów był bardzo wysoki. Komisja przyznała tytuły laureata oraz wyróżnienia następującym osobom:


 1. Wiktoria Walo, Opiekun: Justyna Piernikarz, SP w Cynkowie, B Laureat
 2. Oliwia Koster, Opiekun: Barbara Ośkiewicz, SP nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie, C laureat
 3. Sandra Karbicka Opiekun: Tatiana Musiał, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie, A laureat
 4. Piotr Bulski, Opiekun: Ewa Koster, SP nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie, B laureat
 5. Dominik Knera, Opiekun: Ewa Koster, SP nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie, A laureat
 6. Jagoda Bączek, Opiekun: Anna Cichoń SP im. Leonida Teligi w Poraju, C wyróżnienie
 7. Dobrawa Stróżna, Opiekun: Katarzyna Maślankiewicz, SP im. Leonida Teligi w Poraju, B laureat
 8. Emilia Kret, Opiekun: Anna Cichoń, SP im. Leonida Teligi w Poraju, C laureat
 9. Wiktoria Stodółkiewicz, Opiekun: Anna Cichoń, SP im. Leonida Teligi w Poraju, A laureat
 10. Agata Derejczyk, Opiekun: Anna Macoch, SP im. Pokoju w Żarkach Letnisku B laureat
 11. Bartosz Dudin, Opiekun: Anna Leśniak-Gocyła, SP im. Pokoju w Żarkach Letnisku, A laureat
 12. Marcel Jadczyk, Opiekun:Anna Leśniak-Gocyła, SP im. Pokoju w Żarkach Letnisku, B laureat
 13. Maja Mazanek, Opiekun: Anna Macoch, SP im. Pokoju w Żarkach Letnisku, C laureat
 14. Agata Pikuła, Opiekun: Anna Macoch, SP im. Pokoju w Żarkach Letnisku B wyróżnienie
 15. Michalina Pyrek, Opiekun: Anna Leśniak-Gocyła, SP im. Pokoju w Żarkach Letnisku, A wyróżnienie
 16. Hanna Rehlich, Opiekun:Anna Leśniak-Gocyła, SP im. Pokoju w Żarkach Letnisku, C wyróżnienie
 17. Wiktoria Frukacz, Opiekun: Agnieszka Ratman, SP im. Wł. Szafera w Żarkach, A wyróżnienie
 18. Piotr Basista, Opiekun: Agnieszka Ratman, SP im. Wł. Szafera w Żarkach, B laureat
 19. Julia Wyporska, Opiekun: Agnieszka Ratman, SP im. Wł. Szafera w Żarkach, A laureat
 20. Angelika Morawska, Opiekun: Agnieszka Ratman, SP im. Wł. Szafera w Żarkach, C laureat
 21. Kamil KozikOpiekun: Agnieszka Ratman Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach, C laureat
 22. Hubert Szafruga, Opiekun: Agnieszka Ratman, SP im. Wł. Szafera w Żarkach, A laureat
 23. Magdalena Garska, Opiekun: Olga Major, SP im. Wł. Szafera w Żarkach, B laureat
  24 Wiktor Garski, Opiekun: Olga Major, SP im. Wł. Szafera w Żarkach, C laureat

Źródło i zdjęcia: Gmina i Miasto Żarki