Prawo jazdy szybciej? Filia WORD-u w Zawierciu

0
830

Radni powiatu zawierciańskiego zabiegają o powstanie terenowego oddziału katowickiego WORD [Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego] w Zawierciu. Katowice przychylnie podchodzą do takiego wniosku, uznając że Zawiercie ma do tego odpowiednie warunki.

Odbyła się już wizja lokalna terenu pod możliwy przyszły oddział, wraz z analizą przystosowania go pod plac manewrowy przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Bema. Uczestniczyli w niej przedstawiciele stron zainteresowanych: Dyrektor WORD Katowice – Łukasz Drob wraz z dr Mariuszem Ogłozińskim – Zastępcą Dyrektora d.s. egzaminów i nadzoru, Gabriel Dors – Starosta Powiatowy w Zawierciu, Paweł Sokół – Wicestarosta, Barbara Kozioł – Członek Zarządu Powiatu, Tomasz Dzierżanowski – sekretarz powiatu, Grzegorz Wnuk – Dyrektor ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu, a także inicjator pomysłu, radna Sejmiku Województwa Śląskiego – Maria Martel. Było to spotkanie ramowe, a w najbliższym czasie mają zapaść ostateczne decyzje wydane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach oraz WORD Katowice.

Główną motywacją takiego projektu jest umożliwienie sprawniejszego dotarcia do takiego ośrodka mieszkańcom gmin powiatu zawierciańskiego oraz gmin sąsiadujących, ponieważ odległość do najbliższego istniejącego WORD jest spora i dotarcie do niego zabiera sporo czasu.

Zawiercie spełnia wymogi przewidziane w ustawie o kierujących pojazdami odnośnie miasta, w którym mogą być przeprowadzane egzaminy państwowe w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B. Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach pozytywnie odnosi się do przedmiotowej sprawy – informuje dr Mariusz Ogłoziński, Zastępca Dyrektora do spraw egzaminów i nadzoru w WORD w Katowicach.

Inicjatywa posiada pozytywne aspekty w postaci ułatwień szczególnie dla mieszkańców, instruktorów gmin odległych i wzmocnienia prestiżu miasta, lecz przyglądając się specyfice infrastruktury drogowej miasta w postaci częstych korków – szczególnie w godzinach szczytu – braku obwodnicy, braku wymagających utrudnień, pomysł rodzi wiele pytań –odpowiadają na pytanie o taki ośrodek w mieście mieszkańcy Zawiercia.

red. Bartosz Żołnierczyk

Źródło: zawiercie.powiat.pl, www.radioem.pl/