Projekt Muzea Otwarte

0
321
Projekt Muzea Otwarte

Konferencja podsumowująca realizację projektu projektu “Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”

Przez ostatnie dwa lata ośmiu partnerów, w tym muzea słowackie oraz polskie muzea w Małopolsce i na Śląsku, wspólnie realizowało projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. Głównym celem Projektu było podniesienie poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza poprzez pełniejsze wykorzystanie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa tego regionu Europy.

W ramach Projektu powstały ogrody edukacyjno-sensoryczne, wystawy, przeprowadzono prace remontowe, wykonano makiety, tyflografiki i zrealizowano wiele innych pomysłów mających na celu przybliżenie dóbr kultury, w szczególności uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  Wartość projektu to ponad 3 mln. euro.

Konferencja podsumowująca działania w ramach Projektu, która miała miejsce w Muzeum Lotnictwa Polskiego w dniu 28 czerwca, stanowiła okazję do podsumowania wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu jak również stopnia osiągnięcia wskaźników, które zostały założone do zrealizowana. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli instytucji partnerskich, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wspólnego Sekretariatu INTERREG Polska-Słowacja, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji jak też publicznych instytucji, zainteresowanych Projektem.

Więcej o Projekcie na stronie www.muzeaotwarte.pl, Facebooku i Instagramie.

Projekt współfinansowany jest ze środków programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Źródło i zdjęcia : Projekt Muzea Otwarte