Strona głównaAktualnościCzęstochowaSesja Rady Powiatu Częstochowskiego

Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

W dniu 16 sierpnia 2021 roku o godz. 8:00 w trybie zdalnym odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego obrad. Transmisja na stronie internetowej powiatu w zakładce „sesja on-line”.

Porządek XXVIII Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego w dniu 16 sierpnia 2021 roku, godz. 8:00

 1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie powiatu częstochowskiego oraz sposobu ustalenia opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w tych przewozach, referent członek zarządu A. Morzyk, druk nr 3/XXVIII/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Częstochowskiego  nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Korczaka, stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, referent naczelnik wydziału OK K. Ostalski, druk nr 4/XVIII/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko,  druk nr 1/XXVIII/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/XXVIII/2021.
 11. Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu w
  I półroczu 2021 roku,referent skarbnik K. Toczko, druk nr 5/XVIII//2021.
 12. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji.

Źródło i grafika : Powiat Częstochowski

Popularne