XXVII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

0
249

1 lipca 2021 roku o godz. 10:00 w trybie zdalnym odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego zgodnie z załączonym porządkiem obrad. Transmisja na stronie internetowej powiatu w zakładce „sesja on-line”.

Porządek XXVII Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego w dniu 1 lipca 2021 roku, godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad XXVII Sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko,  druk nr 6/XXVII/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 7/XXVII/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu częstochowskiego, od dnia 1 września 2021 roku, referent naczelnik Wydziału EZK L.Smolarski, druk nr 1/XXVII/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Częstochowskiego”, referent członek zarządu A. Morzyk, druk nr 2/XXVII/2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego, referent członek zarządu A. Morzyk, druk nr 3/XXVII/2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 4/XXVII/2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia pasażerskich połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 146 na odcinku p.odg Wyczerpy – Chorzew Siemkowice i odtworzenie ruchu pasażerskiego, referent wicestarosta J. Miarzyński, druk nr 5/XXVII/2021.
 14. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
 16. Zamknięcie obrad XXVII Sesji.

Źródło : Powiat Częstochowski