Strona głównaPrawoZmiany w Kodeksie pracy pomogą zatrudnionym

Zmiany w Kodeksie pracy pomogą zatrudnionym

Forum Związków Zawodowych (FZZ) proponuje rozszerzenie definicji kodeksowej pracownika o osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Dzięki temu każdy pracownik mógłby znaleźć się pod opieką państwa – donosi portal Prawo.pl.

Forum Związków Zawodowych przedstawiło stanowisko w sprawie propozycji zawartych w Polskim Ładzie, które w założeniach mają ograniczyć tzw. umowy śmieciowe. Według przedstawicieli Forum niezbędna jest reforma Kodeksu pracy.

„Dlaczego osoba, która zgodnie z obecnymi przepisami wykonuje określone dzieło nie mogłaby być pracownikiem wykonującym pracę w określonym interwale czasowym, potrzebnym do jego wytworzenia?” – pytają na łamach portalu. Stąd Forum proponuje „odważną, realizowaną w duchu dialogu społecznego reformę Kodeksu pracy, która mogłaby doprowadzić do poszerzenia katalogu definicji pracy, a co za tym idzie, zakończyć epokę półśrodków i agresywnych metod przenoszenia kosztów >>promocji zatrudnienia<< na tych, którzy z różnych powodów nie posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony”.

Dzięki zmianom prawnym można by było wyplenić nierówne traktowanie różnych form zatrudnienia, które wywodzą się jeszcze z czasów komunizmu – dowodzą cytowani przez Prawo.pl eksperci.

„Nie ma powodu, dla którego osoby utrzymujące się z własnej pracy są różnie traktowane w zależności od formy tego zatrudnienia. To zaszłość jeszcze okresu PRL, gdzie zatrudnienie pracownicze było lepsze – preferowane przez ustawodawcę, a pozostałe formy pracy były złem koniecznym” – mówi portalowi dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Efektem tych zaszłości historycznych są obecne niejasności prawne. „Zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. To oznacza, że osoby pracujące, które utrzymują się z własnej pracy państwo ma obowiązek objąć zabezpieczeniem społecznym. Tymczasem to, co się dzieje na rynku pracy nie zgadza się z ustawą zasadniczą. To jest błąd, który należy naprawić” – podkreśla dr Lasocki.

Więcej: https://www.prawo.pl/kadry/czy-objecie-pracujacych-na-smieciowkach-definicja-pracownika-z,509958.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Zdjęcie autorstwa Elle Hughes z Pexels

Popularne